Home

Seznam publikací - List of publications

Trávník P. Klinická embryologie, 2. doplněné a přepracované vydání. Praha : Grada Publishing, 2024. 560s. ISBN:978-80-271-5016-8(tisk);978-80-271-7333-4 (pdf)

Trávník P, Ješta M, Hüttelová R, Křen R, Landsman L, Nesvadbová A, Tauwinklová G. Umělá aktivace pohybu spermií in vitro. Ceska Gynekol 2024; 89(2): 134– 138

Trávník P, Ješta M, Hüttelová R, Křen R, Landsman L, Nesvadbová A, Tauwinklová G. Asistovaná aktivace oocytů. Ceska Gynekol 2023; 88(6):459– 462

Veselá K, Trávník P. Problematika onkofertility - principy bezpečné reprodukce onkologických pacientů a možnosti uchování jejich fertility pomocí technik reprodukční medicíny. Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 109-117. ISBN: 978-80-271-1293-7

Veselá K, Trávník P. Význam preimplantačního genetického testování (PGT-M) u dědičné dispozice k nádorům. Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2022. 99-107. ISBN: 978-80-271-1293-7

Trávník P. Klinická fyziologie lidské reprodukce. Vydání první, Praha : GRADA Publishing, 2022. 320s. ISBN:978-80-271-1275-3

Trávník P. Farmakoterapie v reprodukční medicíně - role luteinizačního hormonu. Praktické lékárenství 2022; 18(3):147-150

Ventruba P, Žáková J, Řežábek K, Veselá K, Tauwinklová G, Trávník P, Ješeta M, Mardešić T, Crha I, Jelínková L, Rumpík D. Solved problems of reproductive medicine in the Czech Republic 2020. Ceska Gynekol. 2021; 86(2):140-147

Navratil R, Horak J, Hornak M, Kubicek D, Balcova M, Tauwinklova G, Trávník P, Vesela K. Concordance of various chromosomal errors among different parts of the embryo and the value of re-biopsy in embryos with segmental aneuploidies. Mol Hum Reprod 2020; 26(4):269-276

Hromadová L, Tokareva I, Veselá K, Trávník P, Veselý J. Endometrial Receptivity Analysis - nástroj ke zvýšení podílu implantovaných embryí v programu asistované reprodukce. Česká gynekologie 2019; 84(3):177-183

Trávník P. Genetické vlivy a spermatogeneze. Urologie pro praxi 2019; 20(3):129-132

Trávník P. Aktuální trendy v hormonální substituční terapii. Praktické lékárenství 2019; 15(2):82-84

Veselá K, Trávník P, Horák J, Horňák M. Genetika v moderní reprodukční medicíně. Gynekologie a porodnictví 2019; 3(4):220-225

Trávník P. Vývoj pohlavních buněk. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 277-296. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Časný embryonální vývoj in vivo a in vitro. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 297-313. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Techniky přípravy spermií pro oplození. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 314-327. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Kvalitní oocyt jako východisko k získání kvalitních embryí. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 328-341. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Techniky o plození in vitro a jejich indikace. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 342-362. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Metody kultivace in vitro. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 367-390. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Význam a metody preimplantačního genetického screeningu a diagnostiky. In: Jitka Řezáčová: Reprodukční medicína. Vydání první, Praha, Mladá fronta - 2018. 399-413. ISBN: 978-80-204-4657-2

Trávník P. Klinická embryologie. Vydání první, Praha : Mladá Fronta, 2018. 504s. ISBN:978-80-904697-0-9

Ventruba P, Žáková J, Řežábek K, Veselá K, Tauwinklová G, Trávník P, Ješeta M, Mardešič T, Crha I, Jelínková L, Rumpík D. Řešená problematika reprodukční medicíny v České republice 2020. Česká gynekologie 2018; 86(2):140-147

Veselá K, Horňák M, Horák J, Kubíček D, Tauwinklová G, Oráčová E, Hromadová L, Trávník P, Veselý J, Veselá TA. Segmental aneuploidies in PGD cycles for single gene conditions by karyomapping. Reprod BioMed Online 2018; 36:e10

Horňák M, Horák J, Kubíček D, Navrátil R, Tauwinklová G, Trávník P, Veselá K. The incidence and origin of segmental chromosome abnormalities in human IVF embryos detected during PGD and PGS. Reprod BioMed Online 2018; 36:e13-e14

Zeman S, Trávník P, Dvořáková K, Zemanová J. Mola hydatidosa completa s přechodem do nemetastázující perzistující trofoblastické nemoci. Česká gynekologie 2017; 82(5):396-406

Trávník P. Detekce plodnosti a těhotenství - v čem může pomoci lékárník?. Praktické lékárenství 2017; 131(3):125-128

Trávník P. Vliv myo-inositolu na vývoj vajíček a embryí. Praktické lékárenství 2016; 12(3):90-92

Veselá K, Kocur T, Horák J, Horňák M, Oráčová E, Hromadová L, Veselý J, Trávník P. Assisted Reproduction and Preimplantation Genetic Diagnosis in Patients Susceptible to Breast Cancer. Klinická onkologie 2016; 29(Supplementum 1):S93-599

Trávník P. Vliv myoinositolu na vývoj a funkci spermií. Praktické lékárenství 2016; 12(5):173-174

Veselá K, Kocur T, Horák J, Horňák M, Oráčová E, Hromadová L, Veselý J, Trávník P. Asistovaná reprodukce a preimplantační genetická diagnostika u pacientek ohrožených karcinomem prsu.. Klin Onkol. 2016; 29(Suppl 1):S93-9

Trávník P. Moderní tendence ve stimulaci ovarií. Praktické lékárenství 2015; 11(4):123-125

Trávník P. Principy farmakologického ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny. Praktické lékárenství 2015; 11(1):45479

Horňák M; Ješeta M; Hulínská P; Horák J; Beránková K; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Rubeš J. CGH analysis of early pig IVF embryos reveals a lower incidence but a similar character of aneuploidy as observed in human IVF embryos. Chromosome Research 2014; 22(4):625-626

Veselá K; Trávník P; Veselý J; Hromadová L; Horák J; Horňák M; Oráčová E; Rubeš J. PGS impact on miscarriage rate in poor IVF prognosis patients: 10 years of experience. Chromosome Research 2014; 22(4):638-639

Trávník P. Úvodní slovo. Klinická farmakologie a farmacie 2014; 28(2):43

Trávník P. Mužská (ne)plodnost. Polemika s posly špatných zpráv. Vesmír 2014; 93(12):718-720

Trávník P. Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., (17.7.1933-25.10.2014). Vesmír 2014; 93(12):720

Trávník P; Hűttelová R; Jelínková L; Malenovská A; Mardešič T; Oráčová E; Žáková J. Směrnice ke správné laboratorní praxi při asistované reprodukci – čistota prostředí. Ceska Gynekol 2014; 79(2):156-62

Horák J; Horňák M; Beránková K; Musilová P; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Rubeš J. Preimplantační genetická diagnostika translokací metodou array CGH. Časopis lékařů českých 2013; 152(2):101

Horňák M; Beránková K; Horák J; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Rubeš J. Vývoj chromozomových abnormalit v lidských IVF embryích. Časopis lékařů českých 2013; 152(2):101-102

Ventruba P; Žáková J; Trávník P; Crha I; Mrázek M; Rumpík D; Štěpán J; Řežábek K; Mardešić T; Malenovská A; Veselá K; Brandejská M. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Gynekológia pre prax 2013; 11(4):183-187

Trávník P; Hampl A; Hűttelová R; Malenovská A; Priesnitz J; Rejthar D; Žáková J. Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie. Ceska Gynekol 2013; 78(4):400-1

Ventruba P; Žáková J; Trávník P; Crha I; Mrázek M; Rumpík D; Štěpán J; Řežábek K; Mardešić T; Malenovská A; Veselá K; Brandejská M. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Ceska Gynekol 2013; 78(4):392-8

Žáková J; Trávník P; Malenovská A; Hűttelová R. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce. Ceska Gynekol 2013; 78(5):481-4

Veselá K; Horňák M; Horák J; Oráčová E; Hromadová L; Veselý J; Trávník P; Rubeš J. O7 Assessment of 669 embryos and clinical outcome from 113 cycles using array CGH of blastomeres. Reproductive BioMedicine Online 2012; 24:S42

Trávník P. Farmakologická podpora časné gravidity. Praktické lékárenství 2012; 8(6):259-261

Trávník P; Čech S. Základy obecné a speciální embryologie pro klinické embryology. Vydání první, Brno : YBUX s.r.o. 143s. ISBN:978-80-904697-0-9

Trávník P. Embryonální vývoj člověka a jeho ovlivnění léčivými látkami. I. Charakteristika etap vývoje a environmentálních vlivů na zárodek. Praktické lékárenství 2011; 7(1):17-19

Trávník P. Oplodnění in vitro. Nobelova cena za medicínu v roce 2010. Vesmír 2011; 90(1):41609

Horňák M; Beránková K; Oráčová E; Musilová P; Trávník P; Veselá K; Rubeš J. Využití arrayCGH v preimplantační genetické diagnostice. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference : sborník : Třeboň 7. - 9. září 2011 2011; :17

Trávník P. Pohlavní hormony - jejich úloha, regulace a léčebné užití. Lékárnické dny Olomouc : Solen 2011; :8

Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Pagáčová E. Monozygotní dvojčata v asistované reprodukci. Časopis lékařů českých 2010; 149(3):140-141

Tauwinklová G; Gaillyová R; Trávník P; Oráčová E; Veselá K; Hromadová L; Veselý J; Musilová P; Rubeš J; Kadlecová J; Slámová I; Makaturová E; Vránová V. Monozygotic twins with discordant karyotypes following preimplantation genetic screening and single embryo transfer: case report. J Assist Reprod Genet 2010; 27(11):649-55

Hromadová L; Trávník P; Veselá K; Oráčová E; Tauwinklová G; Veselý J; Fischer M; Prokopová I. U pacientek s vysokou spotřebou FSH je limitujícím faktorem nejen počet získaných oocytů. Praktická gynekologie 2010; (S1):176

Oráčová E; Trávník P; Tauwinklová G; Veselá K; Hromadová L; Veselý J. Hodnocení spermiogramů podle kritérií WHO 2010. Praktická gynekologie 2010; (S1):172

Oráčová E; Trávník P; Tauwinklová G; Veselá K; Hromadová L; Veselý J. Monozygotní dvojčata v asistované reprodukci. Praktická gynekologie 2010; 14(3):133-136

Trávník P. Odborná způsobilost pracovníků embryologické laboratoře - novinky. Praktická gynekologie 2010; (S1):160

Veselá K; Horňák M; Oráčová E; Veselý J; Trávník P; Rubeš J. Užití mikročipové technologie v preimplantačním genetickém screeningu (PGS) a preimplantační genetické diagnostice (PGD). Praktická gynekologie 2010; (S1):166

Tauwinklova G, Gaillyova R, Trávník P, Oracova E, Vesela K, Hromadova L, Vesely J, Musilova P, Rubes J, Kadlecova J, Slamova I, Makaturova E, Vranova V. Monozygotic twins with discordant karyotypes following preimplantation genetic screening and single embryo transfer: case report. J Assist Reprod Genet 2010; 27(11):649-55

Hromadová L; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Tauwinklová G; Oráčová E. Těhotenské ztráty po metodách asistované reprodukce. Praktická gynekologie 2009; (2):93-98

Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Pagáčová E. Monozygotní dvojčata v asistované reprodukci. Praktická gynekologie 2009; (Suppl. 1):205

Tauwinklová G; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Hromadová L; Veselý J; Rybář R; Musilová P; Rubeš J. Věk muže negativně ovlivňuje podíl euploidních embryí v cyklech s PGS. Praktická gynekologie 2009; (Suppl. 1):207

Trávník P; Oráčová E; Tauwinklová G; Veselá K; Hromadová L; Veselý J. Význam hodnocení morfologie spermií a možnosti jeho objektivizace. Praktická gynekologie 2009; (Suppl. 1):203

Veselá TA; Trávník P; Rathouzská D; Veselá K. Porovnání kvality spermatu u mužů dle věku, povolání a místa bydliště. Praktická gynekologie 2009; (Suppl. 1):205-206

Trávník P. Embryonální vývoj člověka a jeho ovlivnění léčivými látkami. Praktické lékárenství 2009; 5(Suppl. B):11

Šrámková T; Sutorý M; Trávník P. Electroejaculation and assisted reproductive techniques in men with spinal cord injury. Journal of Sex Research 2008; 45(2):111-111

Hromadová L; Veselá K; Veselý J; Tauwinklová G; Oráčová E; Trávník P. Těhotenské ztráty po metodách asistované reprodukce ve vztahu k jednotlivým terapeutickým postupům. Praktická gynekologie 2008; (Suppl. 4):286

Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Šrámková T; Sutorý M; Veselá K; Veselý J; Hromadová L. Elektroejakulace a asistovaná reprodukce jako léčba neplodnosti mužů s poškozenou míchou. Praktická gynekologie 2008; (Suppl. 4):285

Trávník P; Veselá K; Tauwinklová G; Oráčová E; Hromadová L; Veselý J. Volba metod asistované reprodukce - racionální rozhodování. Praktická gynekologie 2008; (Suppl. 4):277

Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Tauwinklová G; Oráčová E. Vyšetření spermií - dnešní možnosti. Praktická gynekologie 2007; (6):265-266

Veselá K; Veselý J; Trávník P; Rubeš J. Kam směřuje preimplantační genetická diagnostika a screening aneuploidií. Praktická gynekologie 2007; (6):264-265

Trávník P; Veselá K; Oráčová E; Tauwinklová G; Veselý J; Hromadová L. Interpretation of 4000 performed sperm assays, comparison with assisted reproduction results. European andrology (Prague) 2007; 2(Suppl. 1):37-38

Oráčová E; Tauwinklová G; Trávník P; Veselá K; Veselý J; Hromadová L; Vondráčková M; Musilová P; Rybář R; Rubeš J. Srovnání morfologie a genetické výbavy embryí nositelů balancovaných translokací : 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, 22.-23. listopadu 2006. Abstrakt. Praktická gynekologie 2006; (6):238

Tauwinklová G; Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Hromadová L; Vondráčková M; Veselý J; Rybář R; Musilová P; Rubeš J. Užití dvou alternativních metod mechanické biopsie třídenního embrya. Praktická gynekologie 2006; (6):248

Trávník P. Nové poznatky o časném embryonálním vývoji : 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, 22.-23. listopadu 2006. Abstrakt. Praktická gynekologie 2006; (6):249

Veselá K; Trávník P; Veselý J; Tauwinklová G; Oráčová E; Hromadová L; Vondráčková M; Grochová I; Rubeš J; Rybář R; Musilová P. Screening aneuploidií embryí (PGD-AS) jaké klinické výsledky obhájí jeho benefity? : 5. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. sympozium asistované reprodukce, Brno, 22.-23. listopadu 2006. Abstrakt. Praktická gynekologie 2006; (6):250

Veselá K; Trávník P; Veselý J; Oráčová E; Tauwinklová G; Hromadová L; Rubeš J. Preimplantation genetic diagnosis for the embryo aneuploidy in couples with male factor of infertility. Urologické listy 2006; 4(1):71

Trávník P. Jak mohlo dojít k takovému selhání?. Zdravotnické noviny 2006; 55(8):15

Tauwinklová G; Veselá K; Oráčová E; Trávník P; Rubeš J. Preimplantační genetická diagnostika aneuploidií v lidských embryích. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků, Brno : Masarykova univerzita 2006; :42

Grochová I; Veselá K; Trávník P. Klinická a laboratorní strategie preimplantační genetické diagnostiky monogenně dědičných onemocnění. Praktická gynekologie 2005; 9(6):34

Hromadová L; Veselá K; Veselý J; Kučerová K; Trávník P. Management darování oocytů : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt. Praktická gynekologie 2005; 9(6):29-30

Tauwinklová G; Oráčová E; Veselá K; Hromadová L; Veselý J; Trávník P; Rubeš J. Taktika užití kryokonzervace a její efektivita v cyklech s PGD : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt. Praktická gynekologie 2005; 9(6):25

Trávník P. Současné možnosti a význam selekce embryí : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt. Praktická gynekologie 2005; 9(6):20

Ventruba P; Pilka L; Žáková J; Crha I; Prokopová I; Čadová K; Trávník P; Veselý J; Višňová H; Hudeček R. Historie vývoje odběru oocytů - 25 let zkušeností. Praktická gynekologie 2005; 9(6):18-19

Veselá K; Veselý J; Oráčová E; Tauwinklová G; Vondráčková M; Hromadová L; Hlaváčová S; Rybář R; Musilová P; Trávník P; Rubeš J. Klinické a perinatologické výsledky 227 cyklů preimplantační genetické diagnostiky : 4. česko-slovenská konference reprodukční biologie. [Brno, 23.-24.11.2005]. Abstrakt. Praktická gynekologie 2005; 9(6):19

Veselá K; Grochová I; Veselý J; Trávník P; Rubeš J; Musilová P; Oráčová E. P▪ 49 PGD for balanced translocations. Reproductive BioMedicine Online 2005; 10:p46

Oráčová E; Trávník P; Veselá K; Tauwinklová G; Hlaváčová S; Rubeš J. Vliv morfologie a genetické výbavy embryí na implantation rate. Praktická gynekologie 2004; (5):24

Trávník P. Význam vyšetření spermií pro současnou asistovanou reprodukci : 14. sympozium asistované reprodukce. Brno, 24.-25.11.2004. Abstrakta. Praktická gynekologie 2004; (5):22

Veselá K; Trávník P; Veselý J; Oráčová E; Musilová P; Hromadová L; Vondráčková M; Rubeš J. Preimplantační genetická diagnostika jako nedílná součást moderní reprodukční medicíny. Praktická gynekologie 2004; (5):23

Veselá K; Tauwinklová G; Trávník P; Veselý J; Hlavácová S; Zudová D; Řezáčová O; Rybář R; Rubeš J. [Preimplantation genetic diagnosis (PGD) of chromosomal aberrations using the fluorescence in situ hybridization method (FISH)--introduction to problems, sampling methods and examination techniques]. Ceska Gynekol 2003; 68(2):89-94

Horký D; Čech S; Trávník P. Obecná histologie. Vydání druhé nezměněné. Brno, Masarykova Univerzita. 147s. ISBN:80-210-3026-7

Veselá K; Tauwinklová G; Trávník P; Hlaváčová S; Veselý J; Řezáčová O; Rybář R; Rubeš J. Preimplantační genetická diagnostika embryí - indikace, podmínky, výsledky. Praktická gynekologie 2002; (5):42-43

Trávník P. Základy sexuologie a sexuální výchovy. Vydání první. Institut mezioborových studií Brno, 2000 2000; :94s

Čech S; Trávník P. Základy embryologie člověka. Vydání první - dotisk. Brno, Masarykova Univerzita. 114s. ISBN:80-210-0562-9

Čech S; Horký D; Konečná H; Lauschová I; Staňková J; Šťastná J; Trávník P. Practical lessons in histology. Vydání první - dotisk. Brno, Masarykova Univerzita. 64s. ISBN:80-210-0864-4

Šrámková T; Sutorý M; Hanzelka Z; Wendsche P; Špíšková B; Trávník P. Elektroejakulace - využití při řešení infertility mužů s posttraumatickou transverzální míšní lézí. Praktický lékař 1997; 77(5):233-235

Žáková J; Sedláčková M; Ventruba P; Trávník P. [The effect of spermatozoal ultrastructure on the outcome of fertilization in vitro]. Ceska Gynekol 1997; 62(1):45446

Crha I; Ventruba P; Trávník P; Petrenko M; Nenutil R. Lokální imunologické faktory ovlivňující tvorbu adhezí. Praha : Iga MZ ČR 1997; :44s

Hanzelka Z; Trávník P. Vrozené a získané anomálie dělohy v asistované reprodukci. Asistovaná reprodukce 1997; 7(2):50

Šrámková T; Wendsche P; Sutorý M; Trávník P; Ventruba P; Žáková J. Vliv míšního poranění na fertilitu mužů. Praha : Iga MZ ČR 1997; :

Trávník P; Hanzelka Z. Srovnání účinnosti dvou typů analog GnRH při podpoře stimulace cyklu. Asistovaná reprodukce 1997; 7(2):28-29

Žáková J; Ventruba P; Trávník P; Sedláčková M. Vztahy mezi buňkami Cumulus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro. Praha : Iga MZ ČR 1997; :

Čundrle I; Trávník P; Vlach O. Scanning electron microscopic evaluation of the blood red cell in the intraoperative autotransfusion. Minerva Anesth 1996; 62(Suppl. 1):

Ventruba P; Žáková J; Adler J; Crha I; Trávník P. Mikromanipulace v oblasti zona pellucida embrya: asistovaný hatching 1994-1995. Gynekolog 1996; 5(1):37-41

Žáková J; Sedláčková M.; Ventruba P; Trávník P. Morfologie buněk cumulus oophorus z komplexu oocyt-cumulus po oplození lidských oocytu in vitro. Gynekolog 1996; 5(6):209-212

Sedláčková M; Žáková J; Ventruba P; Trávník P. Apoptosis of cumulus oophorus cells in IVF program: occurrence and possible prognostic value. Scripta Medica (Brno) 1996; 69(6):281-286

Ventruba P; Žáková J; Adler J; Trávník P; Komárková J; Němcová S. [Prolonged culture of human embryos: comparison of coculture on human tubal epithelium and culture in synthetic media]. Ceska Gynekol 1996; 61(6):351-7

Žáková J; Ventruba P; Adler J; Trávník P; Němcová S. [Assisted hatching--a useful micromanipulation technic in women after repeated failure of embryo transfer]. Ceska Gynekol 1996; 61(1):45541

Hanzelka Z; Trávník P; Lopatářová M. Diagnostické využití Gamete Preparation Medium Serono. Asistovaná reprodukce 1996; 6(2):38

Sedláčková M; Žáková J; Trávník P; Ventruba P. Ultrastruktura buněk Cumulus oophorus ve vztahu k fertilizaci oocytů in vitro. Asistovaná reprodukce 1996; 6(2):45

Trávník P; Hanzelka Z; Holý L. Použití roztoku solí kyseliny ioxaglinové pro preparaci spermií. Asistovaná reprodukce 1996; 6(2):23-24

Ventruba P; Žáková J; Adler J; Trávník P; Sedláčková M. Optimalizace in vitro fertilizace kokultivací embryí s lidskými tubárními epiteliemi. Praha : Iga MZ ČR 1996; :

Ventruba P; Žáková J; Trávník P; Adler J. Asistovaná fertilizace - mikromanipulace v oblasti zona pellucida zvyšující úspěšnost oplození a transferu embrya. Praha : Iga MZ ČR 1996; :

Horký D; Čech S; Trávník P. Obecná histologie. Vydání první. Brno, Masarykova Univerzita. 147s. ISBN:80-210-1254-4

Žáková J; Ventruba P; Adler J; Trávník P. Kokultivace embryí s buňkami lidského vejcovodu v programu asistované reprodukce na 1. gynek. porod. klinice v Brně. Gynekolog 1995; 4(4):124-127

Trávník P. Vitamíny a kovové ionty v embryonálním a fetálním vývoji. Medica revue 1995; 2(7):45637

Sedláčková M; Trávník P; Žáková J; Ventruba P. Vztahy mezi buňkami Cumulus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro. Biomateriály a morfologie : pedagogika a výzkum : mezinárodní symposium : 28.11.1995 1995; :77

Staňková J; Trávník P; Totušek J. Distribuce kadmia v organismu prasete domácího po chronické perorální expozici. Biomateriály a morfologie : pedagogika a výzkum : mezinárodní symposium : 28.11.1995 1995; :80

Trávník P; Čech S. Základy embryologie člověka. Vydání první. Brno, Masarykova univerzita 1995; :109s

Trávník P; Staňková J; Trnka F. Metody získávání a zpracování myších gonocytů. Biomateriály a morfologie : pedagogika a výzkum : mezinárodní symposium : 28.11.1995 1995; :89

Trávník P; Žáková J; Sedláčková M; Ventruba P. Apoptosis u buněk Cumulus oophorus. Asistovaná reprodukce 1995; 5(1):17-18

Ventruba P; Pilka L; Žáková J; Crha I; Trávník P; Unzeitig V; Rejdová I; Uher P. Asistovaná reprodukce II. Realizace nových metod v oblasti imunologické, mikrobiologické, výpočetní techniky a kryokonzervace. Praha : Iga MZ ČR 1995; :

Čech S; Horký D; Konečná H; Lauschová I; Staňková J; Šťastná J; Trávník P. Practical lessons in histology. Vydání první. Brno, Masarykova Univerzita. 64s. ISBN:80-210-0864-4

Horký D; Trávník P. Determination of intracytoplasmic filaments in the chondrocytes of articular cartilage. Funct Dev Morphol 1994; 4(1):45529

Staňková J; Trávník P; Tesaříková D; Cibulka J; Horký D. Morphology and content of cadmium in testes of experimental animals following the application of cadmium compounds : 36th Conference of Czech and Slovac Anatomical Societies, 6.-8.6.1994, Hradec Králové. Funct Dev Morphol 1994; 4(4):279-280

Trávník P; Sedláčková M; Žáková J; Ventruba P. Ultrastructure of human oocytes non-fertilized in the in vitro fertilization program : 36th Conference of Czech and Slovac Anatomical Societies, 6.-8.6.1994, Hradec Králové. Funct Dev Morphol 1994; 4(4):301-302

Čundrle I; Vlach O; Trávník P. Morphologic changes of red blood cells during IAT in patients undergoing spinal surgery. Scripta Medica (Brno) 1994; 67(Suppl. 1):239-242

Sedláčková M; Žáková J; Ventruba P; Trávník P. Ultrastruktura spermií v kumulech oocytů oplozovaných in vitro. Scripta Medica (Brno) 1994; 67(7):286

Staňková J; Horký D; Brauner P; Vinkler A; Trávník P. Distribuce exogenního kadmia v pohlavních orgánech zvířat : Autoreferát. Scripta Medica (Brno) 1994; 67(7):287

Tesaříková D; Trávník P. Vliv olova, kadmia a rtuti na preimplantační myší embrya. Scripta Medica (Brno) 1994; 67(7):288-289

Horký D; Čech S; Konečná H; Lauschová I; Staňková J; Šťastná J; Trávník P. Návody do praktických cvičení z histologie a základy histologické techniky. Vydání první. Brno, Masarykova Univerzita. 169s. ISBN:80-210-0786-9

Trávník P; Horký D; Staňková J. Distribution of cadmium in the pig tissues. Abstracts of the Symposium with International participation Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry 1993 1993; :45

Trávník P; Staňková J; Brauner P. Exogenous cadmium distribution in the pig. Abstracts of the Proc. Sessiones Morphologiae Veterinariae. Symposium cum Particip. Inter. Brno 1993 1993; :58

Žáková J; Ventruba P; Pilka L; Trávník P. Correlation of the spermatozoa survival test and fertilization in vitro. Human Reproduction, Abstracts of the Annuall Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology, Hague, Neetherland, 1992 1992; :

Trávník P. [Pohyb olova, kadmia a rtuti v biosféře]. Gynekolog 1992; 1(1):26

Trávník P; Staňková J; Tesaříková D. Distribuce exogenního kadmia v organismu laboratorní myši : autoreferát. Přednes. na schůzi Čs. společnosti biologické, 30.9.1992, Brno. Scripta Medica (Brno) 1992; 65(6):368

Ventruba P; Pilka L; Čupr Z; Žáková J; Tesařík J; Trávník P. Gamete or embryo transfer in conjunction with pelvic microsurgery in stimulated cycle: 1981-1990 results. Scripta Medica (Brno) 1992; 65(1):47-52

Ventruba P; Pilka L; Čupr Z; Trávník P; Malenovská A; Žáková J. [Oocyte removal in conjunction with pelvic microsurgery]. Zbl Gynäkol 1991; 113(10):557-61

Trávník P; Horký D. Průkaz vimentinu v chondrocytech kloubní chrupavky skotu. Plzeňský lékařský sborník. 1991; (63):255-256

Ventruba P; Pilka L; Trávník P. Národní registr programu IVF/GIFT - návrh na založení a skladbu databázového souboru.. Cesk Gynekol 1991; 56(3):195-196

Trávník P; Čech S. Základy embryologie člověka. Vydání první. Brno, Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně 1991; :88s

Trávník P; Pilka L; Ventruba P. Spectrophotometric analysis of follicular fluid harvesting in IVF. Asistovaná reprodukce 1991; 1(1):12

Táborská D; Bonaventura J; Guba P; Dostál M; Vašků J; Buček J; Trávník P. Subcelulární změny v průběhu studené ischemie ledvin z kadaverozních dárců orgánů v klinice i experimentu : přednes. na 10. kongr. patologické a klinické fyziologie, Praha, 20.6.-23.6.1989. Physiologia bohemoslovaca 1990; 39(3):256

Novák L; Trávník P. Physiological aspects of the optimalization of the thermal environment at rest and during exercise : proceedings of the Czechoslovak Physiological Society, Bratislava, 6.-8.2.1990. Physiologia bohemoslovaca 1990; 39(6):568

Ventruba P; Pilka L; Čupr Z; Soška J; Veselý J; Trávník P; Tesařík J. [Gamete and embryo transfer in conjunction with microsurgical treatment of sterility]. Cesk Gynekol 1990; 55(2):97-101

Trávník P. Oplození in vitro a kultivace embryí. In Dvořák a kol. Oplození in vitro a přenos embrya při léčbě lidské neplodnosti. Acta Fac Med Univ Brun 1990; :85-103

Trávník P; Tesaříková D. Heavy metals evidence in mouse early embryos cultured in the presence of lead ions. Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry. Abstracts of papers, Prague 1990 1990; :61

Jeřábek J; Horký D; Trávník P; Rodák L. Specific antibody against the Aujeszky's disease virus in the complex cumulus oophorus-oocyte of sows. Acta Histochem 1989; 85(1):101-8

Trávník P; Novák L. Perspectives of modelling the heat exchange of the human body by means of personal computers : proceedings of the Czechoslovak Physiological Society, Prague 7-9 February 1989. Physiologia bohemoslovaca 1989; 38(6):528

Hanzelka Z; Lopatářová M; Holý L; Trávník P; Sládek M; Tesařík J. První zkušenosti s kryokonzervací lidských embryí. Cesk Gynekol 1989; 54(10):729-732

Hanzelka Z; Tesařík J; Lopatářová M; Holý L; Trávník P; Sládek M. [Initial experience with cryopreservation of human embryos]. Cesk Gynekol 1989; 54(10):729-32

Jirásková D; Tesařík J; Trávník P. [A simple microphotographic method for the evaluation of sperm motility]. Cesk Gynekol 1989; 54(6):416-23

Tesařík J; Hanzelka Z; Trávník P. [Developmental capacity of human embryos after cryopreservation in the unicellular zygote stage]. Cesk Gynekol 1989; 54(10):740-7

Tesařík J; Pilka L; Trávník P. Zona pellucida resistance to sperm penetration before the completion of human oocyte maturation. J Reprod Fertil 1988; 83(1):487-95

Trávník P. Poznámky ke knize J. Uhra "Tubární sterilita". Cesk Gynekol 1988; 53(2):122-123

Trávník P; Horký D. A Technique for the Demonstration of Immunoglobulins in the Cumulus oophorus-Oocyte Complex of the Pig. Acta Veterinaria Brno 1987; 56(4):487-493

Dvořák M; Trávník P; Hanzelka Z; Staňková J; Sládek M. Ultrastructural and morphometric analysis of cytoplasmic structures in human oocytes obtained from tertiary ovarian follicles. Scripta Medica (Brno) 1987; 60(3):131-140

Trávník P; Kopečný V. Ultrastructural and cytochemical analysis of fibrillar inclusions in cleaving mouse embryos. Scripta Medica (Brno) 1987; 60:349-54

Pilka L; Ventruba P; Soška J; Čupr Z; Veselý J; Tesařík J; Trávník P; Dvořák M. [Personal experience with ovarian stimulation in an in vitro fertilization and embryo transfer program]. Cesk Gynekol 1987; 52(2):105-9

Ventruba P; Pilka L; Pavelka S; Veselý J; Soška J; Čupr Z; Tesařík J; Trávník P. [Rapid detection of serum estradiol for determining the time of HCG administration for the in vitro fertilization program]. Cesk Gynekol 1987; 52(5):354-61

Trávník P. Příprava vody pro kultivaci embryí, buněk a tkání. Autorské osvědčení č. 257.098 1987; :

Trávník P; Tesařík J; Šťastná J. Medium pro oplození lidských vajíček a jejich kultivaci. Autorské osvědčení č. 257.097 1987; :

Trávník P. The use of semithin sections for cytochemistry with the scanning electron-microscope. Histochem J 1986; 18(2/III):129-130

Trávník P; Kopečný V. Ultrastructural localization of maternal RNA in mouse oocytes and early embryos. Scripta Medica (Brno) 1986; 59(7):409-413

Trávník P. Application of cytochemical methods on semithin sections of liver cells in the scanning electron microscope. II. Bilaterálne sympózium anatómov, histológov a embryológov ČSSR- NDR 1986; :94

Trávník P. Kultivační komůrka. Autorské osvědčení č. 244.786 1986; :

Tesařík J; Trávník P; Mecová L; Pilka L. Binding of antisperm isoantibodies from a woman at risk for immunologic infertility to intraacrosomal components of donor spermatozoa. Fertil Steril 1985; 44(1):138-41

Hornová J; Bilder J; Trávník P; Procházková L. Benign osteoblastomas of the jaws. Scripta Medica (Brno) 1985; 58(5):279-284

Pilka L; Trávník P; Dvořák M; Tesařík J; Ventruba P; Krejčí K; Soška J. [Delivery after intrauterine embryo transfer obtained by fertilization and oocyte culture in vitro]. Cesk Gynekol 1985; 50(7):452-9

Pilka L; Trávník P; Tesařík J; Soška J; Ventruba P. [Comprehensive diagnostic laparoscopy--a rational examination of infertile married couples]. Cesk Gynekol 1985; 50(6):402-5

Dvořák M; Čech S; Konečná H; Trávník P. Histologická a elektronově mikroskopická technika. Vydání první. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985; :64s

Dvořák M; Čech S; Šťastná J; Tesařík J; Trávník P. The differentiation of preimplantation mouse embryos. Acta Fac Med Univ Brun. Opuscula morphologica 90 1985; :153s

Dvořák M; Trávník P; Staňková J; Lauschová L; Hanzelka Z; Pilka L; Soška J. Hodnocení kvality oocytu pro účely IVF a ET : předneseno na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14.-15.11.1985. Nové směry v léčbě sterility. Brno 14. a 15. listopadu 1985. Brno : KÚNZ 1985; :61-62

Hanzelka Z; Jelínek J; Trávník P; Sládek M. Zkušenosti se stimulací ovulace gravosanem : Předneseno na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14.-15.11.1985. Nové směry v léčbě sterility. Brno 14. a 15. listopadu 1985. Brno : KÚNZ 1985; :56-57

Šťastná J; Trávník P. Development of preimplanation mouse embryos in vitro. In Dvořák M. Čech S. Šťastná J. Tesařík J. Trávník P. The Differentiation of Preimplantation Mouse Embryos.. Acta Fac Med Univ Brun 1985; :93-98

Trávník P. Použití polosilných řezů pro cytochemické vyšetření v rastrovacím elektronovém mikroskopu. 19. československá konference elektronové mikroskopie, Olomouc 1985, souhrny sdělení 1985; :105

Trávník P; Šťastná J; Pilka L; Soška J. Možnosti testování kultivačních prostředí při IVF a ET : předneseno na celostátní vědecké konferenci, Brno, 14.-15.11.1985. Nové směry v léčbě sterility. Brno 14. a 15. listopadu 1985. Brno : KÚNZ 1985; :68-69

Dvořák M; Pilka L; Tesařík J; Trávník P. [Pregnancy and labor following extracorporeal fertilization]. Akush Ginekol (Mosk) 1984; (1):13-14

Šťastná J; Trávník P. Submicroscopic structure of mouse morulas and blastocysts developed in vitro from two-cell embryos. Folia Morphol (Praha) 1984; 32(1):86-95

Trávník P; Zimová M. Quantitative representation of ribosomes during cleavage of the mouse ovum. Folia Morphol (Praha) 1984; 32(1):42248

Pilka L; Dvořák M; Tesařík J; Trávník P; Soška J; Čupr Z. [Personal experience with in vitro fertilization and embryo transfer]. Zbl Gynäkol 1984; 106(13):928-31

Pilka L; Soška J; Dvořák M; Trávník P; Tesařík J. [Tubal pregnancy after fertilization in vitro and transfer of the embryo into the uterus]. Cesk Gynekol 1984; 49(9):649-51

Motlík J; Kopečný V; Trávník P; Pivko J. RNA synthesis in pig follicular oocytes. Autoradiographic and cytochemical study. Biol Cell 1984; 50(3):229-235

Trávník P. Development of nucleoli during early mouse embryogenesis. Electron Microscopy 1984 (A.Csanady, P.Rohlich, D.Szabo, eds.), Vol.3, Budapest 1984 1984; :2021-2022

Trávník P. Diferenciace strukur obsahujících nukleoproteiny v průběhu rýhování myších vajíček. [Doktorská disertační práce]. Brno 1984; :

Trávník P; Pilka L; Tesařík J. Souprava pro odběr oocytů. Autorské osvědčení č. 231.374 1984;

Trávník P; Pilka L; Tesařík J. Souprava pro přenos embryí. Autorské osvědčení č. 232.914 1984;

Tesařík J; Pilka L; Dvořák M; Trávník P. Oocyte recovery, in vitro insemination, and transfer into the oviduct after its microsurgical repair at a single laparotomy. Fertil Steril 1983; 39(4):472-75

Trávník P. The use of the Smetana method for the demonstration of ribonucleoproteins in early mammalian embryos. Histochem J 1983; 15(4):310-311

Trávník P. Ultrastructure and cytochemistry of the nucleolus in the cleaving mouse ovum. Scripta Medica (Brno) 1983; 56(6):323-336

Trávník P; Limancev AV; Dvořák M; Leonov BV. Izmenenija membrannogo potenciala blastomer embrionov mysi v tečenije droblenija v period obrazovanija mezkletočnych kontaktov. Scripta Medica (Brno) 1983; 56(5):275-279

Pilka L; Trávník P; Tesařík J. [Diagnosis of the principle cause for sterility in a couple, based on laparoscopic examination]. Zbl Gynäkol 1983; 105(8):487-92

Tesařík J; Trávník P; Kopečný V; Kristek F. Nucleolar transformations in the human oocyte after completion of growth. Gamete research 1983; 8(3):267-277

Pilka L; Tesařík J; Dvořák M; Trávník P; Wallik V. [Birth of a child after transfer of a short-term cultured into the ovarian tube]. Cesk Gynekol 1983; 48(5):324-6

Dvořák M; Pilka L; Tesařík J; Trávník P. Tubal transfer of an invitro inseminated oocyte at the time of tubal reconstructive surgery. Archives Androl 1983; 11(3):191-192

Dvořák M; Pilka L; Tesařík J; Trávník P. Ultrastructure of human ova fertilized and cleaved invitro-the diagnostic-value. Archives Androl 1983; 11(3):177-178

Dvořák M; Čech S; Konečná H; Šťastná J; Trávník P. Praktická cvičení z histologie. Vydání první. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983; :121s

Dvořák M; Tesařík J; Pilka L; Trávník P. Fine structure of human two-cell ova fertilized and cleaved in vitro. Fertil Steril 1982; 37(5):661-7

Čech S; Konečná H; Šťastná J; Trávník P; Zimová M. Kvalitativní a kvantitativní analýza časné embryogeneze studovaná na modelu rýhujícího se vejce myši. Scripta Medica (Brno) 1982; 55(4):241-242

Tesařík J; Šťastná J; Trávník P; Horký D. Zkušenosti s kultivací myších vajec jako východisko k experimentálním studiím časného vývoje savčího zárodku. Scripta Medica (Brno) 1982; 55(4):243

Trávník P; Čech S; Leonov BV; Martinčík J.; Pilka L; Pobedinskij NM; Šťastná J; Tesařík J; Uhlíř M. Výsledky a perspektivy oplození lidského vejce, jeho kultivace a transferu při léčbě tubární neplodnosti. Scripta Medica (Brno) 1982; 55(4):243-244

Pavlok A; Trávník P; Kopečný V; Šťastná J. Fusion of hamster and pig zona‐free eggs stimulated by boar and guinea pig sperm at fertilization in vitro. Gamete Research 1982; 6(3):189-197

Pilka L; Sekaninová G; Trávník P; Unzeitig V. [Sterilization of endoscopy instruments]. Cesk Gynekol 1982; 47(2):134-5

Pilka L; Tesařík J; Dvořák M; Trávník P. [Pregnancy after transfer of the oocyte fertilized in vitro into the fallopian tube]. Cesk Gynekol 1982; 47(8):564-70

Pilka L; Tesařík J; Trávník P; Dvořák M; Soška J. [Human oöcyte fertilized and divided in vitro to bicellular stage ]. Cesk Gynekol 1982; 47(1):45446

Tesařík J; Pilka L; Dvořák M; Trávník P. [Development of the human embryo in vitro into the morula stage ]. Cesk Gynekol 1982; 47(5):324-7

Unzeitig V; Pilka L; Sekaninová G; Trávník P. Sterilizace endoskopických nástrojů glutaraldehydem. Cesk Gynekol 1982; 47(6):455-456

Lukin VA; Leonov BV; Dvořák M; Trávník P. [Embryotoxic effect of 7-oxa-13-prostynoic acid (prostaglandin antagonist) in the period of preimplantation development]. Akush Ginekol (Mosk) 1981; (6):41944

Trávník P. Incidence and localization of lipids in the mouse oocyte and cleaving ovum. Folia Morphol (Praha) 1981; 29(3):292-6

Konečná H; Dvořák M; Trávník P. The fine structure and quantitative incidence of mitochondria in the liver cells of some vertebrate species. Scripta Medica (Brno) 1981; 54(6):331-338

Trávník P; Bourek A; Krupicová L. The quantitative representation of organelles in the hepatocytes of some vertebrates. Scripta Medica (Brno) 1981; 54(7):397-406

Trávník P. Morfometričeskoje opredelenije ribosom v drobjaščemsja jajce myši. Scripta Medica (Brno) 1980; 53(5):305-308

Trávník P. Treatment of mammalian ova for the demonstration of nucleoprotein structures. Folia Morphol (Praha) 1979; 27(1):45510

Pilka L; Tesařík J; Trávník P; Soška J; Martinčík J; Dvořák M. [Oocytes obtained by an aspiratory apparatus during laparascopy ]. Cesk Gynekol 1979; 44(10):723-6

Leonov BV; Lukin VA; Dvořák M; Trávník P. The influence of prostaglandin antagonist 7-oxa-13-prostynoic acid on the ultrastructure of mouse blastocysts in vivo. 5th European anatomical congress : Prague, September 10-14 1979 1979; :236

Trávník P. Changes in the ultrastructure of nucleolus in segmenting mouse ova during the cell cycle. 5th European anatomical congress : Prague, September 10-14 1979 1979; :429

Trávník P. Struktura a ultrastruktura jadérka a výskyt ribosomů v rýhujícím se myším vejci. [Habilitační práce] Brno 1979; :

Dvořák M; Trávník P; Horký D; Šῐastná J; Čech S. Morphologic and Functional Relationship During the Cleavage of Mammalian Ova. In: Dvořák M. The Differentiation of Rat Ova During Cleavage.. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978. 74-112. ISBN:978-3-540-08983-4;978-3-642-67047-3 (elektronická verze)

Trávník P. Nucleoprotein structures and protein synthesis in the cleaving mouse ovum. In: Dvořák M. a spol.: The differentiation of preimplantation mouse embryos.. Brno, Acta Fac Med Univ Brun., 1985. 103-116. ISBN:978-3-540-08983-4;978-3-642-67047-3 (elektronická verze)

Trávník P. Nucleus, nucleoprotein structures, and proteosynthesis in the segmenting ova. In: Dvořák M. The Differentiation of Rat Ova During Cleavage.. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978. 82-90. ISBN:978-3-540-08983-4;978-3-642-67047-3 (elektronická verze)

Trávník P. Cytochemical demonstration of non-specific esterase in the cleaving rat ovum. Folia Morphol (Praha) 1978; 26(4):362-7

Trávník P; Czubaj A. Výskyt cholinesterazy v krysím vejci. Scripta Medica (Brno) 1978; 51(8):510

Dvořák M; Šťastná J; Čech S; Trávník P; Horký D. The differentiation of rat ova during cleavage. Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology . Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1978 1978; 55(2):3-131

Trávník P. Incidence of non-specific esterase during cleavage of rat ovum. Electron Microscopy 1978 (J.M. Sturgess ed.) Vol.2 Micr. Soc. of Canada, Toronto;1978 1978; :544-545

Trávník P. Ultrahistochemical evidence of nonspecific esterase during the cleavage of the rat ovum. 21. Colloquium scientificum facultatis medicae Universitatis Carolinae et 19. congressus morphologicus symposia. Praha : Universita Karlova 1978; :511-517

Trávník P. Histochemical localization of nonspecific esterase in ovarian oocytes of the laboratory rat. Folia Morphol (Praha) 1977; 25(1):45403

Trávník P. Study of the incidence and localization of lipids in the rat oocyte and cleaving ovum. Folia Morphol (Praha) 1977; 25(1):15-20

Trávník P. Morfometrická stanovení lamelárních struktrur v rýhujícím se krysím vejci. Scripta Medica (Brno) 1977; 50(5):231-232

Dvořák M; Trávník P; Staňková J. A quantitative analysis of the incidence of certain cytoplasmic structures in the ovum of the rat during cleavage. Cell Tissue Res 1977; 179(3):429-37

Trávník P. Naše zkušenosti s průkazem nespecifické esterázy a cholinesterázy na elektronově mikroskopické úrovni. Sborník Čs.spol.histochem. a cytochem 1977; 6:50-53

Trávník P. Our experience with the proof of nonspecific esterase on electron microscopic level. Proc. XVh Czech.Conf.Electron Microscopy (Prague, August 22-26 1977) 1977; A:365-366

Dvořák M; Trávník P. Uptake of microperoxidase by segmenting rat ova in vitro. Histochemistry 1976; 47(3):257-62

Trávník P. Izmenenija submikroskopičeskoj lokalizacii nespecifičeskoj esterazy v tečenije droblenija jajca krysy. Scientific conference of the Medical Faculty in Brno 1976 J. E. Purkyně University on June 2nd 1976 1976; 59:55-61

Trávník P. Výskyt nespecifické esterázy v rýhujícím se krysím vejci. [Kandidátská disertační práce]. Brno 1976; :

Dvořák M; Trávník P. [Exogenous peroxidase in the eggs of rats during cleavage]. Arkh Anat Gistol Embriol 1975; 69(7):26-29

Dvořák M; Trávník P; Staňková J; Šťastná J; Čech S. Lamellar structures in rat ova and their chemical composition. Z Mikrosk Anat Forsch 1975; 89(5):915-21

Dvořák M; Trávník P; Staňková J. Kvantitativní výskyt cytoplazmatických struktur v průběhu rýhování krysího vejce : referát z členské schůze Čs. biol. spol., Brno, 5.6.1974. Scripta Medica (Brno) 1974; 47(7):491-492

Dvořák M; Trávník P; Šťastná J. Occurrence of polysaccharides in the rat ovum during cleavage. Folia Morphol (Praha) 1973; 21(2):150-1

Dvořák M; Trávník P. Occurence and location of glycogen and lipid particles in the rat ovum during cleavage. Scripta Medica (Brno) 1972; 45:553-554

Trávník P. The use of thallium ions in alkaline medium for staining in electron microscopy. Folia Morphol (Praha) 1971; 19(4):358-60

Šťastná J; Trávník P. Electron microscopic detection of PAS-positive substances with thiosemicarbazide. Histochemie 1971; 27(1):63-8

Dvořák M; Trávník P. Některé naše zkušenosti s fixací glutaraldehydem v elektronové mikroskopii. Sborník Československé společnosti histo- a cytochemické při ČSAV. 4. celostátní sjezd Brno 17. až 19. června 1968 1969; :203-214