Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

Contact information

Prof. Pavel Trávník, M.D. D.Sc.

pavel_travnik.jpg, 4,0kB

Skácelova 1701/20, 612 00 Brno, Czech Republic

Telefon:+420724043593
E-mail:pavel.travnikemail.cz
  
  

 

For contact prefer e-mail or contact form please.

Contact form

 

Message text:

Sender contact (e-mail, phone, fax or mailing address - fill gently):

Copy the characters from the picture please:

 

                                
•••••    •••     •••            
•       •   •   •   •   •••••   
••••      ••    •   •   •       
•       •   •   •   •   ••••    
•••••    •••     •••        •   
                        ••••    
                                

 

   

 


Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 

twitter.png, 9,2kB


July 2020
Week Nr 23 24 25 26 27 28 29
Monday 1 8 15 22 29  
Tuesday 2 9 16 23 30  
Wednesday 3 10 17 24    
Thursday 4 11 18 25    
Friday 5 12 19 26    
Saturday 6 13 20 27    
Sunday 7 14 21 28    

Updated the May 9th 2020