Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

Contact information

Prof. Pavel Trávník, M.D. D.Sc.

pavel_travnik.jpg, 4,0kB

Fleischnerova 935/17, 635 00 Brno, Czech Republic

Telefon:+420724043593
E-mail:pavel.travnikemail.cz
  
  

 

For contact prefer e-mail or contact form please.

Contact form

 

Message text:

Sender contact (e-mail, phone, fax or mailing address - fill gently):

Copy the characters from the picture please:

 

        •••••                   
•••••      •                    
•        ••••                   
••••      •     •••••   •••••   
•         •     •       •       
•••••           ••••    ••••    
                •       •       
                •       •••••   

 

   

 


Prof. Pavel Travnik, M.D., D.Sc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 

twitter.png, 9,2kB


January 2022
Week Nr 52 1 2 3 4 5 6
Monday   3 10 17 24 31
Tuesday   4 11 18 25  
Wednesday   5 12 19 26  
Thursday   6 13 20 27  
Friday   7 14 21 28  
Saturday 1 8 15 22 29  
Sunday 2 9 16 23 30  

Updated the July 1st 2021