Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

Činnost soudního znalce

maly_statni_znak.gif, 1,4kB

Jako soudní znalec zpracuji na Vaši žádost nebo z rozhodnutí soudu, případně jiného státního orgánu, znalecké posudky, revizní znalecké posudky a odborná vyjádření pro soudní řízení, jednání s pojišťovnou a podobné účely.

Znalecký posudek

Ve znaleckém posudku soudní znalec podává srozumitelné a kvalifikované odpovědi na odborné otázky ze svého oboru. Kromě otázek a odpovědí obsahuje znalecký posudek také nález (přehled skutečností bezprostředně se týkající daného problému) a formální náležitosti dané zákonem (např. znaleckou doložku a kulaté razítko).

Revizní znalecký posudek

V revizním znaleckém posudku soudní znalec vyvrací (nebo potvrzuje) obsah jiného znaleckého posudku. Členění a formální náležitosti jsou stejné, jako u běžného znaleckého posudku.

Odborné vyjádření

Odborné vyjádření představuje jednodušší dokument, než znalecký posudek. Znalec v odborném vyjádření provádí rozbor jednoduchého odborného problému nebo odpovídá na jednoduchou odbornou otázku. Odborné vyjádření nemá formální náležitosti znaleckého posudku.

Znalecká činnost v oboru klinická embryologie

Klinická embryologie se zabývá diagnostickými a léčebnými výkony s lidskými zárodečnými buňkami a embryi. V souladu s vyhláškou 55/2011 Sb. O činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (§142, §132, §85) je soudně znalecká činnost v oboru klinické embryologie zaměřena zejména na posuzování těchto oblasti:

 • vývoje ovariálních folikulů, oocytů, spermií a lidských embryí a vlivů, které na ně působí
 • všech typů (morfologického, genetického a dalších) vyšetření oocytů, spermií a embryí a interpretace jeho výsledků
 • vyšetření spermiogramu, cytologického a specializovaného biochemického vyšetření ejakulátu a funkčních spermiologických testů
 • postupů odběru, transportu a uchovávání reprodukčních buněk
 • vyhodnocení spermií a testikulární tkáně a jejich přípravy k použití v metodách asistované reprodukce
 • postupů při mimotělním oplození, zejména úkonů asistované reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi
 • postupů při mikromanipulaci se zárodečnými buňkami a embryi
 • postupů při kryokonzervaci embryí, kryokonzervaci vajíček a spermií
 • validace laboratorních postupů v embryologické a andrologické laboratoři
 • systému identifikace vzorků v embryologické laboratoři, jejich uchovávání, dokumentace a archivace
 • standardů specializovaných postupů v metodách asistované reprodukce
 • nastavení jakosti procesů v embryologické laboratoři a její kontroly/li>
 • řízené dokumentace v laboratoři
 • podkladů pro konzultační a konziliární činnost
 • vhodnosti použití zdravotnické techniky používané při metodách asistované reprodukce
a dále na vyhodnocení případů selhání zdravotnické techniky používané při metodách asistované reprodukce.


Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 

twitter.png, 9,2kB


Září 2020
Týden 36 37 38 39 40 41 42
Pondělí   7 14 21 28  
Úterý 1 8 15 22 29  
Středa 2 9 16 23 30  
Čtvrtek 3 10 17 24    
Pátek 4 11 18 25    
Sobota 5 12 19 26    
Neděle 6 13 20 27    

Aktualizováno 09.05.2020