Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

O webové stránce

Nové možnosti diagnostiky v klinické embryologii?

Oxfordští odborníci E. Fragouli a D. Wells zjistili, že genetická kvalita vajíčka ovlivňuje činnost genů ve folikulárních buňkách, které vajíčko obklopují. Pokud by se podařilo na tomto základě vyvinout fungující diagnostickou metodu, umožňující vybrat kvalitní vajíčko ještě před oplozením, mělo by to velký vliv na úspěšnost metod asistované reprodukce. Velkou výhodou takové metody by byla její neinvazivnost, protože folikulární buňky se při oplození "ve zkumavce" tak jako tak odstraňují. V současné době lze genetický stav vajíčka a časného embrya zjistit pouze pomocí preimplantační genetické diagnostiky, kterou by nová metoda dobře doplňovala (Fragouli E, Wells D. Transcriptomic analysis of follicular cells provides information on the chromosomal status and competence of unfertilized oocytes. Expert Rev. Mol. Diagn. 12(1);2012:1-4).


Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 


Září 2023
Týden 35 36 37 38 39 40 41
Pondělí   4 11 18 25  
Úterý   5 12 19 26  
Středa   6 13 20 27  
Čtvrtek   7 14 21 28  
Pátek 1 8 15 22 29  
Sobota 2 9 16 23 30  
Neděle 3 10 17 24    

Aktualizováno 09.05.2020

SSL certifikát