Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

Moje názory

Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi.

Seriózní věda je podložená konsistentními fakty. Každý poznatek má být ze všech rozumně možných pohledů ověřen a konfrontován s realitou.

Citáty o vědě, s nimiž se ztotožňuji:

Jednou z odpovědností vědy je rozlišit mezi smysluplnými údaji a pouze emočně uspokojujícími šumy (Robert M. Youngson)

Věda rozšiřuje naši moc ve stejné míře, jako krotí naši pýchu (Claude Bernard)

Nestačí vědět, vědění se musí použít (Johann Wolfgang Goethe)

Mezi skutečnou vědou a pomýlenou doktrinou leží neznalost (Thomas Hobbes)

Pseudověda není objevována, pseudověda je vynalézána (Robert M. Youngson)

Věda na rozdíl od pavědy:

  • vychází z přírodních zákonů
  • vysvětlení provádí odkazem na přírodní zákony
  • je testovatelná empirickými fakty
  • závěry formuluje hypoteticky
  • je falzifikovatelná (umožňuje ověření)

(Michael Ruse)

Claude Bernard - lékař a průkopník experimentální mediciny a fyziologie.

Johann Wolfgang Goethe - německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

Thomas Hobbes - anglický filozof, historik, geometr, fyzik, teolog, etik, překladatel.

Michael Ruse - filozof vědy.

Robert M. Youngson - oftalmolog, vědec a spisovatel.


Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 

twitter.png, 9,2kB


Prosinec 2021
Týden 48 49 50 51 52 1 2
Pondělí   6 13 20 27  
Úterý   7 14 21 28  
Středa 1 8 15 22 29  
Čtvrtek 2 9 16 23 30  
Pátek 3 10 17 24 31  
Sobota 4 11 18 25    
Neděle 5 12 19 26    

Aktualizováno 09.05.2020