Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

Moje názory

Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi.

Seriózní věda je podložená konsistentními fakty. Každý poznatek má být ze všech rozumně možných pohledů ověřen a konfrontován s realitou.

Citáty o vědě, s nimiž se ztotožňuji:

Jednou z odpovědností vědy je rozlišit mezi smysluplnými údaji a pouze emočně uspokojujícími šumy (Robert M. Youngson)

Vyplatí se mít otevřenou mysl, ale ne tak otevřenou, aby nám vypadl mozek z hlavy (Walter Kotschnig)

Věda rozšiřuje naši moc ve stejné míře, jako krotí naši pýchu (Claude Bernard)

Nestačí vědět, vědění se musí použít (Johann Wolfgang Goethe)

Mezi skutečnou vědou a pomýlenou doktrinou leží neznalost (Thomas Hobbes)

Pseudověda není objevována, pseudověda je vynalézána (Robert M. Youngson)

Věda na rozdíl od pavědy:

  • vychází z přírodních zákonů
  • vysvětlení provádí odkazem na přírodní zákony
  • je testovatelná empirickými fakty
  • závěry formuluje hypoteticky
  • je falzifikovatelná (umožňuje ověření)

(Michael Ruse)

Claude Bernard - lékař a průkopník experimentální mediciny a fyziologie.

Johann Wolfgang Goethe - německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

Thomas Hobbes - anglický filozof, historik, geometr, fyzik, teolog, etik, překladatel.

Michael Ruse - filozof vědy.

Robert M. Youngson - oftalmolog, vědec a spisovatel.

Walter Kotschnig - politik, politolog, vysokoškolský učitel.


Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Medicína musí být založena na vědeckém poznání, odpovědnosti a ohleduplnosti k pacientovi

silueta.gif, 1,4kB

 


Červenec 2024
Týden 27 28 29 30 31 32 33
Pondělí 1 8 15 22 29  
Úterý 2 9 16 23 30  
Středa 3 10 17 24 31  
Čtvrtek 4 11 18 25    
Pátek 5 12 19 26    
Sobota 6 13 20 27    
Neděle 7 14 21 28    

Aktualizováno 07.06.2024

SSL certifikát