Chromozom 7

Chromozom 7 patří k větším lidským chromozomům. Jeho krátké raménko (p) je asi o třetinu kratší než dlouhé (q).

Z chromozomových vad slučitelných se životem jsou na chromozomu 7 známy kruhový chromozom 7, delece raménka q a p a duplikace raménka q a p. Jsou spojeny s mentální retardací a mnohočetnými vadami.

Mutace genů uložených na chromozomu 7 mohou působit řadu chorob nebo náchylnost k nim. Jsou to například: Nádorová onemocnění (leukémie, sarkomy, karcinomy), metabolické poruchy a střádací onemocnění (cystická fibróza, těžká obezita, mukopolysacharidóza), neurologická onemocnění (neuropatie), psychická onemocnění a handicapy (autismus, poruchy řeči), kardiovaskulární onemocnění (onemocnění koronárních cév, kardiomyopatie, arytmie WPW), onemocnění smyslových orgánů (barvoslepost, hluchota ), onemocnění ledvin, poruchy krvetvorby a imunity (tvorba krevních destiček, anémie), onemocnění kostry (postmenopauzální osteoporóza), onemocnění trávicího ústrojí (malabsorpční syndrom), poruchy žláz s vnitřní sekrecí (nadledvin).Centromera Proužek G Proužek R Heterochromatin Můstek satelitu