Chromozom 10

Chromozom 10 patří ke středním lidským chromozomům. Jeho krátké raménko (p) je asi o třetinu kratší než dlouhé (q).

Z chromozomových vad slučitelných se životem jsou na chromozomu 10 známy kruhový chromozom 10, delece raménka q a p, duplikace raménka q a p, a kombinace duplikace p a delece q. Jsou spojeny s mentální retardací a mnohočetnými vadami.

Mutace genů uložených na chromozomu 10 mohou působit řadu chorob nebo náchylnost k nim. Jsou to například: Nádorová onemocnění (karcinom endometria, glioblastomy, karcinom prostaty), metabolické poruchy (diabetes mellitus, obezita), neurologická onemocnění (epilepsie, myasthenia gravis, neuropatie), psychická onemocnění (Alzheimerova choroba), kardiovaskulární onemocnění (kardiomyopatie), onemocnění smyslových orgánů (poruchy čočky a rohovky, hluchota), onemocnění močového ústrojí (urátové kameny), hematologická onemocnění a imunodeficience (sklon ke chronickým infekcím, autoimunní onemocnění, anémie, těžké kombinované imunodeficience).Centromera Proužek G Proužek R Heterochromatin Můstek satelitu